«ШКОЛА МОЛОДОГО ВИКЛАДАЧА»

Вперше в Тернопільській музичній школі №1 ім.В.Барвінського

«ШКОЛА МОЛОДОГО ВИКЛАДАЧА»

У новому Положенні про мистецькі школи надано право мистецьким школам бути базою для реалізації практичної підготовки педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої мистецької освіти відповідно до укладених договорів;

Бути базою для проведення заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників мистецьких шкіл.

На підставі цього положення у листопаді цього року в Тернопільській музичній школі №1 ім.В.Барвінського були організовані курси підвищення кваліфікації пед.працівників школи та викладачів області, які виявили бажання пройти курси підвищення кваліфікації.

Організувала та відповідала за проведення курсів  заступник директора з навчальної-методичної роботи-  Семчишин Н.М. Запрошені професори, доктори мистецтвознавства кафедри Національної академії керівних кадрів Міністерства культури і мистецтва України- Афонівна Олена Станіславівна, Зосім Ольга Леонідівна та методист вищої категорії центу неперервної культурно-мистецької освіти – Годунова Ірина Іванівна

Курси підвищення пройшли на високому професійному рівні, слухачі курсів підвищення кваліфікації поповнили свої знання багатими, цікавими та дуже потрібними у своїй роботі новинками у мистецькому вихованні учнів. Більше 30 учасників курсів дістали свідоцтва про підвищення кваліфікації, яке надає їм право атестуватися на підтвердження чи здобуття певної категорії у подальшій роботі.

Згідно з положенням про мистецькі школи – мистецька школа проводить методичну та організаційну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання. Для цього в мистецькій школі створюються методичні об’єднання, інші фахові формування, зокрема – школа педагогічного наставництва. Методична робота щороку  планується мистецькою школою і включає заходи з обміну педагогічним досвідом , вирішенням педагогічних проблем, що спрямовані на підвищення якості початкової мистецької освіти.

Вразі організації та проведення на базі мистецької школи заходів з підвищення кваліфікації, директор має право видати педагогічним працівникам, які взяли участь у цих заходах відповідні довідки.

Виходячи з цього з ініціативи заступника директора з навчально-методичної роботи-  Семчишин Н.М у Тернопільській музичній школі №1 ім.В.Барвінського організовано «Школу молодого викладача», розроблено річний план роботи цієї школи. Перші заняття «Школи молодого викладача» пройшли успішно. Лекторами школи є викладачі-методисти, викладачі які мають звання «Старший викладач» та викладачі з вищою категорією з великим практичним педагогічним досвідом. До роботи школи планується запрошувати викладачів вищих музичних закладів області , України і зарубіжжя для проведення майстер-класів (по фахових предметах).

Запрошуємо усіх бажаючих до нашої школи.

 

Річний план роботи

Школи «Молодого викладача» музичної школи №1 ім. В. Барвінського

1. 07.11 Практичне заняття для викл. області «Робота над  технічними матеріалами, етюди, штрихи, техніка їх виконання на флейті» Старший викл.

Ласійчук В.І.

2. 07.11 Практичне заняття для викладачів області на кларнеті Викл. Ференц Г.І.
3. 11.11 Посадка і постановка рук на початкових стадіях навчання Тимків А.Р.
4. 14.11 Практичне заняття на тему: «Розбір сонати В. Моцарта №15 c-dur Іч.» Викл.-методист Данилів Б.В.
5. Протягом року Методична допомога молодим викладачам Викл.вищої категорії

Даниленко Л.Д.

6. 05.12 Практичне заняття на тему: «Розбір 2-х голосної інвенції №9 І.С. Бах» Викл.-методист

Момот Л.І

 

7. 05.12 Практичне заняття «Робота над ритмом» Старший викладач

Тесля Л.Я.

8. 12.12 Лекція на тему: «Розвиток гітарного мистецтва на Галичині» Старший викладач

Кондира С.І

 

9. Протягом року Методична допомога викладачам області по класу вокалу Старший викладач

Крохіна Н.Я.

10. 12.12 Практичне заняття «Робота над навиками написання музичного диктанту» старший викладач

Біленька Л.О.

 

11 19.12 Методична лекція:           «Ознайомлення викладачів відділу з методичними новинками та розробками по класу скрипки,  подолання недоліків постановки рук учнів-скрипалів за допомогою вправ gi-gong» Викл.-методист

Плахцінська Н.В.

 

12. Січень Методична лекція з ілюстрацією «Цимбали, як сольний та акомпонуючий інструмент» Старший викладач

Брухаль Т.М.

 

13. Січень Мистецтво ф-ного ансамблю. Дует, тріо, квартет, як основні форми ансамблевої гри. Ясінська О.М.

Німащук Н.А.

Москалик Г.М.

Томин І.Б.

14. Січень Лекція з ілюстрацією: « Творчість композиторів Львівської Празької школи: В. Барвінський, Н. Нижанківський, М. Колеса, З. Лисько Старший викладач

Сікало М. Ю.

 

15. Лютий Методична лекція: «Формування емоційно-вольових якостей учня» Викл. вищої категорії

Дмитришин Г. М

16. Лютий Практичні заняття « Ігрові моменти на уроках сольфеджіо» Викл. вищої категорії

Несторович М.В.

17. Лютий Практичне заняття на тему: « Робота над прелюдією і фугою сі-мажор  ДТК Іч. І.С. Бах» Старший викладач

Малиновська А.В.

18. Березень Практичне заняття «Робота над слуховим аналізом» Старший викладач

Дубчак О.З

19. Березень Практичне заняття «Розвиток механічних навичок  на бандурі » Старший викладач

Кміть Н.Д.

20. Березень Методична лекція на тему: «Методологічні аспекти подолання сценічного хвилювання  на етапі формування музиканта – виконавця» Викл. –методист

Маловічко Н.В.

21. Квітень Практичне заняття «Ансамблева гра, як важливий чинник  виховання майбутнього музиканта» Викл. –методист

Галішевський А.В.

22. Квітень Практичне заняття «Робота над читкою з листа» Старший викладач

Чайківська О.В.

23. Квітень Практичне заняття на тему «Розвиток образного мислення учнів молодших класів» Викл.-методист

Плахцінська О.А.

24. Квітень Методична лекція з ілюстрацією «Звукові барви бандури , як результат свідомої роботи над технікою» Викл.-методист

Семчишин Н.М.